strona internetowa w językach:

łaciński
włoski
angielski
hiszpański
francuski
chinski
ukraiński
rosyjski
polski
niemiecki

 

 

 

 

 link ze strony stolicy apostolskjei:


• «Sanctorum Mater. Instrukcja przeprowadzania diecezjalnych etapów procesów beatyfikacyjnych»: wło - ang - fran - hisz - port - łac - niem (Word)
Kongregacia Spraw Świętych
• Kodeks spraw kanonicznych: wło - ang
Nainowsze kanonizacie

Inni link

santiebeati.it (strona po włosku)
• Kategoria “Święci” w Wikipedia: wło - ang
Święci dnia  (CEI)


Procesy /sprawy beatyfikacji i kanonizacji:

slide slide slide slide

 

Proces Beatyfikacji lub Kanonizacji.

Na początku chce wyjaśnić jedną rzecz, która często jest żle zrozumiana: rozpocząc proces beatyfikacyjny nie znaczy, że ktoś będzie beatyfikiwany. Tutaj jest wiele osób niezdecydowanych, czy te sprawy powinno się wogóle inicjować. Rozpoczęcie tego procesu to nic innego jak zbieranie dowodów (ustne zeznania świadków i dokumenty) służące jako materiał do dyskusji. Kiedy najwyzszy sąd rzymski- mówimy tu o kardynałach i Ojcu Św.- te materiały zatwierdzi, może dany Sługa Boży być beatyfikiwanym.
Niezdecydowanie - przy otwarciu procesu szkodzi, ponieważ w trakcie upływu czasu traci się dużo dowodów, przede wszystkim kiedy najlepsi świadkowie umierają.

Kiedy wszystkie dowody są  zebrane, przekłada się je sądowi, którego skład powołuje biskup tej diecezji.
Członkami sądu są: delegowany episkopatu (kapłan) zastępujący biskupa i sprawdzający zastosowanie prawa kanonicznego, promotor prawny (też duchowny) który przepytuje świadków i  2 notariuszy, by obecność  jednego była zawsze zagwarantowana (nie duchownych). W celu sporządzenia aktu notarialnego i protokolant (może nim być każda osoba wierząca).
Oprócz tego powołane są jeszcze 2 komisje wyznaczone przez biskupa: pierwsza to komisja historyczna skladajaca sie z 3 ekspertow nauków-historycznych, archiwistów, którzy sprawdzają wszystkie dokumenty stojące w związku ze Sługą Bożym. Po ich przeglądzie sporządzają raport końcowy. Komisja druga to komisja teologiczna składająca się z 2 teologów, którzy sprawdzają czy w dziełach Sługi Bożego nie ma nic sprzecznego z wiarą i obyczajami. Komisja ta potwierdza też spirytualność danego Sługi Bożego. Każdy z tych teologów sporządza indywidualnie raport końcowy.

Kto chce otworzyć proces beatyfikacyjny, musi go do końca sfinansować (to znaczy do ogłoszenia danej osoby błogoslawiona) i będzie nazywanym aktorem akcji i działania („actio”, „agere”). Nie będzie tego procesu prowadził, tylko powoła Postulatora, który będzie go zastępował prawnie i którego można porównać do prokuratora prawa cywilnego i który reprezentuje aktora nie tylko podczas badań diecezjalnych, tylko przede wszystkim przed sądami kościelnymi, a jeżeli jest zaakceptowany przez Rzym to też w Kongregacji do Spraw Procesów Kanonizacyjnych.

Biskup, który jest odpowiedzialny za proces beatyfikacyjny, jest tym, który sledzi ziemską droge Sługi Bożego do końca. Jeżeli z jakiegoś określonego powodu (brak personelu, uczucie niezadowolenia, wrogość społeczeństwa do podobnych procesów) może prosić innego biskupa o zastępstwo. W tym przypadku piszą oboje do Rzymu. Jeden pisze dlaczego nie może tego przypadku przyjąc, a drugi dlaczego zastepstwo przyjmuje. Jeżeli motywy postępowania będą zaakceptowane wtedy Komisja do Spraw Kanonizacji wystawia ustawe o przeniesieniu kompetencji i proces odbywa się w innej diecezji.

Dopiero, kiedy zbierze się kompetentny sąd, może Postulator wysłać do biskupa formalne zapytanie (supplex libellus) by potrzebne procedury beatyfikacyjne otworzyć. Zanim biskup da oficjalne pozwolenie musi wypełnić kilka precyzyjnych czynności, między innymi musi zapytać Rzym, czy w życiu Sługi Bożego nie przemawia nic przeciwko jego cnotom (tzw. nihil obstat.) Będzie też pytał innych biskupów tej Kongregacji czy się zgadzają.
Jeżeli dany Sługa Boży należał do jakiegoś zakonu albo do jakiegoś religijnego zgrupowania, nie może żaden członek tego zakonu albo zgrupowania być aktywnym członkiem sądu albo Kongregacji, może najwyżej być doradcą przy historyczno-naukowej komisji przy poszukiwaniach dokumentów rodzinnych.

Zadaniem Postulatora jest przygotowanie list do przepytywania świadków. Przy tym wyszukuje on ostrożnie te osoby, które muszą być przesłuchane jako pierwsze, musi też czuwać nad tym by proces nie był za długi. Ile więcej świadek o życiu tego Sługi Bożego wie, o tyle wieksza jest szansa wygrania tego procesu.To dotyczy nie tylko rekonstrukcji jego życia, ale jest też ważne dla dowodów jak dalece poszczególne cnoty były wprowadzane w życie. Długie wspólne życie i bezpośrednia obserwacja jego pojedynczych postaw na poszczególnych odcinkach jest najlepszym argumentem by świętość tego Sługi Bożego zawyrokować. Kongregacja do Spraw Kanonizacji przepytuje możliwie najstarszych świadków żeby żadnego dowodu nie przeoczyć.Też świadkowie tej historyczno-naukowej komisji będą ze swoich sprawozdań przepytywani. Będą wzywani do sądu i wypowiedzą się w sprawie jakości tej "testes ex officio".

Musi się pamiętac, że przyśiega o powiedzeniu prawd, którą świadkowie przed i po zeznaniach składają jest dla nich pewnego rodzaju ostrzeżeniem że muszą zawsze zgodnie z prawdą odpowiadać. Jest też tylko ca.10 świadków, dlatego byłoby podejrzane jeżeli by w danym przypadku kłamali. Przed przepytywaniem świadków musi biskup wydać rozporządzenie, które zapowiada początek procesu i te osoby które mają coś do powiedzenia za albo przeciw Słudze Bożemu o którego chodzi bedą do wypowiedzi zaproszeni. Też te osoby które posiadają pisma Sługi Bożego są proszeni o ich oddanie. Proces beatyfikacji nie może zacząc się pózniej niż 30 lat po śmierci (Ustawa z 1917 C.I.C.) Z wyżej wymienionych powodów musi się zawsze o tym pamiętać. Jeżeli ten czas jest przekroczony, musi się otworzyć nowe postępowanie.

Jeżeli chodzi o aspekt finansowy procesów beatyfikacji i kanonizacji to prawo kościelne nie ustala dla ludzi z poza Kongregacji żadnych konkretnych sum. Jest ustalona tylko najwyzsza suma przeznaczona na wydatki, ponieważ do kompetencji Kongregacji do Spraw Kanonizacji nie należy opłacanie osób z zewnątrz. Powody tego można wyjaśnić: każda sprawa jest inna i nikt nie może przewidzieć, czy Kongregacja potrzebuje więcej teologicznych, medycznych i kanonicznych badań i dowodów, które wymagają więcej nakładów finansowych. Musi się też wiedzieć, że do badań kompleksowych dochodzą też koszty wydrukowania i długie tłumaczenia, wiec każda sprawa jest różnorodnie długa i droga. Z tego wiec powodu Kongregacja do Spraw Kanonizacji ustaliła, że każda odzielna sprawa posiada własny fundusz, z którego Postulator może biezące koszty pokrywać: Oczywiście, gdy jest zapytany musi wszystkie rachunki na poszczególne wydatki aktorom przedstawić.


Spis Spraw zakonczonych albo aktualnych i szerzej znanych w świecie

Papież Jan XXIII
Karol I Austriacki, cesarz Austrii i król Węgierski
Kardynał Terence James Cooke
Kardynał Pietro La Fontaine
Kardynał Hrabia von Galen
Kardynał Josef Mindszenty
Kardynał John Henry Newman
Kardynał Aloisius Stepinac
Arcybiskup Fulton Sheen
Arcybiskup McCauley
biskup Joseph Vincent McCauley
biskup Michael Wittmann
biskup Franz-Joseph Rudigier
Anna Catarina Emmerick
Abbé Franz Stock
Mary Ward
Marie de Mandat-Grancey
Hrabia Bernhard von Baden
biskup Frederic Baraga
P. Stanley Rother
P. Augustus Tolton
P. Emil Kapaun
P. Patrick Peyton
Biskup Maximilian Kaller
Eugen Bolz
Augustinus Hieber
Anna Kolesarova
P. Engelmar Unzeitig

Założyciele/ Założycielki

Andrea Bessette

Oratorio Sw. Józefa z Montreal

Luigi Biraghi

Instytut Siostr św. Marceliny

Pietro Bonhomme

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Góry Kalwarii 

Maria Theresa Bonzel

Trad: Instytut Sióstr Ubogich Franciszkanek
Wieczystej Adoracji z Olpe

Hildegard Burjan

Caritas Socialis

Catarina Aurelia Caouette

Zgromadzenie Sióstr Uwielbiena krwi naszego cennego Jezusa Chrystusa

Gwen Cecilia Coniker

Apostolat Poświęcenia Rodzin

Henriette Delille

Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny

Theresa Dudzik

Siostry Franciszkanki z Chicago

Madre Saint-Louis de Lamoignon

Zgromadzenie Sióstr Miłosiedzia Sw. Ludwika

Maria Kaupas

Siostry św. Kazimierza

Paulina von Mallinckrodt

Siostry Miłosiedzia Chrześcijańskiego

Angeline McCrory

Siostry Karmelitanki

Maria Merkert

Siostry św. Elżbiety

Clelia Merloni

Instytut Apostolski Św. Serca Jezusa

Max-Joseph Metzger

Bractwo Una-Sancta

Angela Molari

Instytut Sióstr Niepokalanego Poczęcia

Basile Moreau

Zgromadzenie Świętego Krzyża

Paulo Giuseppe Nardini

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Świętej Rodziny

Marie Léonie Paradis

Congregation of Little Sisters of the Holy  Family of Sherbrooke

Eugène Prévost

Congregation of  the Oblates of Bethany

Domenica Solari

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek św. Katarzyny “Mały Dom Opatrzności Bożej

Giovanna Solimani

Zgromadzenie Sióstr Eremitek św. Jana Chrzciciela

Johannes Evangelist Wagner

Fondacia Regens Wagner

Mary Ward

Zgromadzenie Jezusa

P. Michaela J. Mc Givney

Rycerzy Kolumba

Father Thomas F. Price and Bishop James A. Walsh

Catholic Foreign Mission Society of America or of Maryknoll

P. Simpliciano della Natività Maresca

Franciscan Sisters of the Sacred Hearts

Fr. Edward J. Flanagan

Founder of Boys Town

Maria Anna Lindenberg (Mother Therese of Jesus)

Founder of the Carmel of Allentown (USA)

 

Sprawy doprowadzone do beatifikacj

3 kapłani (Prassek, Hermann, Müller) z Lubeki (męczennici)

25 czerwiec 2011

Niemcy

 (męczennik)

13 czerwiec 2011

Niemcy

 (męczennik)

15 mai 2011

Niemcy

John Henry Newmann

19 wrzesień 2010

Anglia

Gerhard Hirschfelder (męczennik)

19 wrzesień 2010

Niemcy

Pierina De Micheli

30 mai 2010

Włochy

Lajos Zoltán Meszlényi

6
6 listopad 2009

Węgry

Franz Jägerstätter (męczennik)

26 październik 2007  

Austria

Maria Merkert

30 wrześen 2007

Polska

Basile Moreau

15 wrzesień 2007

Francja

Josef Nardini

22 październik 2006

Niemcy

Luigi Biraghi

30 październik 2006  

Włochy

Card. August von Galen

9 październik 2005

Niemcy

Anna Catarina Emmerick

3 październik 2004

Niemcy

Cesarz Karol I Austriacki

3 październik 2004

Austria

Pierre Bonhomme

23 marzec 2003

Francja

Liduina Meneguzzi

20 październik 2002

Włochy

Ignazio Maloyan

7 październik 2001

Armenia

Nicola Gross (męczennik)

7 październik 2001

Niemcy

Eutimia Üffing

7 październik 2001

Niemcy

Tommaso Reggio

3 październik 2000

Włochy

Anna Schäffer

7 marzec 1999

Niemcy

Theodore Guerin

25 październik 1998

Stany Zewnoczone

Jakob Kern

21 czerwiec 1998

Austria

Karl Leisner (męczennik)

23 czerwiec 1996

Niemcy

Agostino Roscelli

7 maj 1995

Włochy

Matka Saint-Louis de Lamoignon

27 maj 2012

Francja

Mons. Carl Lampert (męczennik)

13 listopad 2011

Austria

Hildegard Burjan

13 stycznia 2011

Austria

 

Sprawy doprowadzone do kanonizacji:

Andrea Bessette

17 październik 2010

Kanada

Theodore Guerin

15 październik 2006

Francja

Benedetta Cambiagio Frassinello

19 maj  2002

Włochy

Crescenzia Höss

25 listopad 2001

Niemcy

Agostino Roscelli

10 czerwiec 2001

Włochy

Luigi Scrosoppi

10 czerwiec 2001

Włochy

Agostina Pietrantoni

19 kwiecień 1999

Włochy

S. Anna Schaeffer

21 październik 2012

Niemcy

 

W ciągu ponad 35. lat doświadczenia, którym szczyci się nasze biuro prawne, byliśmy rzecznikami spraw na całym świecie. Nie tylko zajmujemy się otrzymywaniem akt procesowych i przygotowywaniem, w porozumienu z Relatorami, Positiones, które będą musiały być poddane dyskusji w Rzymie, ale jesteśmy także zaangażowani w pomoc trybunałom kościelnym podczas fazy diecezjalnej, istotnie, poprzez okresowe podróże do tych miejsc, przygotowujemy sprawy beatyfikacyjne, zwracając szczgólną uwagę na proces oparty na heroiczności cnót, męczeństwie i cudzie. 

Jesteśmy gotowi podejmować zadania Postulatora i inicjować sprawy na całym świecie. Gotowi jesteśmy także odpowiadać na pytania odnośnie do procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, przy czym należy pamiętać, że nasze odpowiedzi nie mają wpływu na osądzanie.
Aby uzyskać dalsze informacje lub wyjaśnienia na powyższe tematy, skontaktuj się z nami przez e-mail.